Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Izdavanje bicikala i takmi?enje u saobra?aju

El. pošta Štampa PDFOd juna do novembra 2004. godine realizovan je omladinski projekat "Izdavanje bicikala" podran od ACDI/VOCA uz finansijsku pomo? USAID.

Omladinski centar je od ACDI/VOCA dobio 10 biciklala za odrasle i 3 de?je bicikle koje Omladinski centar u saradnji sa Specijalnom bolnicom izdaje gostima. Ostvareni prihod se koristi za nabavku pribora za realizaciju kreativnih aktivnosti.

30.10.2004. godine, u dvoritu O "Popinski borci" odrano je revijalno takmi?enje u biciklizmu pod nazivom "Vonja spretnosti" gde je uzelo uce?e oko 50-oro mladih biciklista uzrasta od 7 do 13 godina, uglavnom u?enika O "Popinski borci" i ?lanova Centra za decu i omladinu - Vrnja?ka Banja. Manifestaciju je pokrenuo Centar za decu i omladinu, a realizovali profesori tehni?kog obrazovanja Gordana Mi?i? i Drako Vu?i? uz stru?nu i tehni?ku porku AMD Vrnja?ka Banja.

Omladinski centar je dao na kori?enje bicikle dobijene od donatora ACDI/VOCA za realizaciju projekta "Izdavanje bicikala". Me?utim, najve?i broj dece je koristilo sopstvene bicikle na koje su ve? navikli. Takmi?enje je odrano sa ciljem da se deca drue i oprobaju svoje sposobnosti i znanja ste?ena u saobra?aju i u nastavi. Takmi?enje je trajalo 2 i po sata uz veoma visoku radnu disciplinu, jer je takmi?arima najpotrebnija bila koncentracija. Takmi?arska atmosfera je bila tako?e na najviem nivou, a deca su shvatila da se spretnost ne sti?e brzom vonjom nego velikom panjom svih u?esnika u saobra?aju. Kontinuirani rad saobra?ajne sekcije pri O "Popinski borci" je ovde doao do izraaja i u?esnici su svoja ste?ena teorijska poznavanja saobra?ajnih pravila i propisa pokazali na delu. tj. u praksi.

Profesori tehni?kog obrazovanja smatraju da su svi u?esnici najbolji, jer su zainteresovani da sebe i druge zatite u saobracaju i da je samo neko od njih najbolji od najboljih. Instruktor Boko je naglasio da je jako zadovoljan ovim okupljanjem, jer je postignuta velika masovnost u?e?a. Ovakva okupljanja su trebala da po?nu jo pre 15 godina, rekao je instruktor. Saobra?ajno obrazovanje je jako bitno, jer se saobra?ajna kultura i svest sti?e jo u najranijem detinjstvu, to doprinosi smanjenju saobra?ajnih prekraja koji se ponekad i kobno zavravaju.

Me?u u?esnicima su bili prisutni i iskusni voza?i, poznavaoci propisa, kao i u?esnici na republi?kim takmi?enjima iz saobra?aja. Rezultat je bio takore?i izvesan. I mesto osvojila ekipa u sastavu Aleksandar Sotirovi? (VI razred), Milo Mijajlovi? (VI razred) i Jovana Krsti? (V razred). Sve pohvale zasluuje najmla?a ekipa u sastavu Janjuevi? Mladen (I razred), Agaton (I razred) i Filip Cvetanovi? (II razred). Nagrade je obezbedio Omladinski centar koji je pobednicima poklonio da besplatno pohadjaju aktivnosti u trajanju od mesec dana. Svi u?esnici su za uspomenu dobili zna?ke i priru?nike Osnovnih pravila ponaanja u saobra?aju koje poklanja AMD Vrnja?ka Banja.

 
Baner