Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Agro biznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih

El. pošta Štampa PDF

Projekat je podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u SrbijiProjekat je podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u SrbijiDana 26. i 27. decembra u Sali Skupštine opštine Vrnjačka Banja održane su obuke za početnike u poslovanju i za izradu biznis planova kao prve u setu obuka u okviru Projekta Agro-biznis inkubator – smanjenje nezaposlenosti mladih. Obuke su održane od strane Agencije za просторни и економски razvoj Raškog i Moravičkog okruga iz Kraljeva. Ova Agencija je iste obuke održala i na Agronomskom fakultetu u Čačku 22. i 23 decembra. Krajem decembra su takođe održane obuke na istu temu i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu (28. i 29. Decembra) i u Kancelariji za mlade u Novom Pazaru takođe od strane Regionalnih razvojnih agencija iz Beograda i Novog Pazara (22. i 23 decembra). Ukupan broj korisnika koji je prošao obuke je 150 mladih osoba koji su jako zainteresovano pratili izlaganja predavača i stekli osnovna znanja o svemu što je potrebno za pokretanje i vođenje biznisa, kao i kako da svoju poslovnu ideju pretvore u biznis (poslovni) plan. Evaluacioni upitnici su pokazali da su korisnici zadovljni obukom.

Nosilac projekta je Centar za decu i omladinu iz Vrnjačke Banje. Partneri na projektu su: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronomski fakultet u Čačku, Fond za unapređenje poljoprivrede i ruralni razvoj opštine Vrnjačka Banja i Канцеларија за младе Нови Пазар.

Ovaj projekat je podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Sveobuhvatni cilj projekta je da za nezaposlene mlade osobe i studente obezbedi podršku sa specijalizovanim znanjima u ranoj fazi pokretanja njihovih biznisa putem:

 • pokrivanja dela troškova kancelarije Agro biznis inkubatora
 • administrativne podrške (zakonska regulativa, posete privrednike na terenu)
 • biznis konsaltinga (uređivanje biznis planovaa, menadžment, marketing, PR)

Projekat će dostići cilj tako što će mladima koji planiraju da započnu svoj biznis:

 • obezbediti praktične veštine za izradu biznis plana i dostupnost inovacijama u poljoprivredi
 • obezbediti direktne kontakte sa biznis sektorom
 • obezbediti najbolja međunarodna iskustva o agro-biznis inkubatorima
 • obezbediti studentima edukaciju o realnom sektoru, praktična iskustva i kako da dobiju finansijsku podršku za realiaciju njihove biznis ideje.

Projektne aktivnosti će se realizovati u dve faze.

Prva faza (trajanje - 2 – 3 meseca) – edukacija (radionice i predavanja)

 • za početnike u poslovanju (izrada biznis planova,registracija i vođenje firme, o biznis inkubatorima i njihovom značaju za početnike u poslovanju)
 • o inovacijama u poljoprivredi na različite teme

Za vreme trajanja projekta planirano je da se edukuje 160 mladih.

Druga faza (trajanje 3-4 meseca) – Formiranje i rad Agro biznis inkubatora.

Planirano je da se inkubatori za podršku start up-ova u poljoprivredi formiraju u okviru prostorija projektnih partnera, t.j. poljoprivrednih fakulteta u Zemunu i Čačku, u Opštini Vrnjačka Banja i Kancelariji za mlade u Novom Pazaru. Svaki partner ima koordinatora-mentora koji će voditi Agro-biznis inkubator i pružati konsultantsku pomoć mladim korisnicima. Svaki zainteresovani student i mlad čovek će moći da razradi svoju biznis ideju i uradi biznis plan uz podršku profesora mentora, kao i da dobije preporuku gde na terenu može da vidi istu ili sličnu proizvodnju, da se konsultuje sa uspešnim poljoprivrednim proizvođačima iz realnog sektora.

Na kraju projekta mentori će sumirati rezultate i mladima dati preporuke - pregledaće koliko je u toku 3 meseca urađeno biznis planova i razmotriti konkretne mogućnosti za investiranje (konkurisanje za donacije, kredite ili pronalaženje partnera) i podržati mlade da upute zahteve za dobijanje sredstava za realizaciju biznisa.

Projekat će imati izvesnu održivost obzirom da će svi Agro-biznis inkubatori biti formirani u ozbiljnim institucijama koje shvataju značaj postojanja mogućnosti za razvoj određene privredne grane i za zapošljavanje mladih uz stručnu pordšku za pokretanje biznisa koji je plod njihove ideje.Završena prva faza projekta

Projekat "Agro biznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih" sprovodi Omladinski centar Vrnjačka Banja u saradlji sa partnerima Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronomski fakultet u Čačku, Opština Vrnjačka Banja i Fondacija FRONT Novi Pazar, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru ovog projekta u toku februara održana su predavanja iz oblasti inovacija u poljoprivredi u Vrnjačkoj Banji, Novom Pazaru i Beogradu čime je kod ovih partnera završena prva faza projekta. Predavanja su održali eminentni stručnjaci, pprofesori sa Poljoprivrednih fakulteta i instituta.

Prof. dr. Aleksandra Jevtić sa Visoke poljoprivredne škole u Prokuplju je, na zahtev partnera, 17. februara 2017. predavanje u Novom Pazaru, a 23. februara studentima na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu održala predavanja na temu "Uzgoj ribe u ribnjacima". Vrnjačka Banja i Novi Pazar su iskazali potrebu za predavanjima na temu "Optimizacija troškova u stočarskoj proizvosnji" i Registracija poljoprivredna gazdinstva i udruženja poljoprivrednikako koja su održali profesori sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna prof. dr. Zoran Rajić i prof. dr. Dragić Živković dana 24.02. (Novi Pazar) i 25. februara (Vrnjačka Banja).

Dana 27. februara su takođe održana 2 predavanja i to "Inovacije i trendovi u prehrambenoj industriji" i Mere "IPARD" programa. Predavač iz oblasti inovacija je bila dr. Sonja Veljović sa Ekonomskog instituta Beograd, a na temi IPARD-a predavači su bili Zorica Zdravković i Marko Bogojević iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe iz Kraljeva.

Sva predavanja su bila uspešna, posetioci su postavljali konkretna pitanja čime su razrešili po neku svoju nedomicu. U Novom Pazaru i Beogradu korisnici su bili samo mladi, dok je u Vrnjačkoj Banji su pored nezaposlenih mladih prisustvovali i poljoprivrednici.

U periodu od marta do kraja maja projekat će se fokusirati ka izradi biznis planova u Agro biznis inkubatorima koji će se nalaziti kod svakog partnera. Korisnici će moći da svoje biznis ideje prtoče u biznis planove kako bi se proverila isplativost za investiranje. Biznis planove će kontrolisati mentori koordinatori i kao finalni rezultat ovog projekta mladi će se konkurisati za sredstva na konkursima kod razvojnih fondova, kako bi mogli da otpočnu ili prošire svoj sopstveni biznis.

 
Baner