Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Ekološki projekat

El. pošta Štampa PDF

Projekat "Jačanje svesti dece i omladine o značaju očuvanja životne sredine" podržan od Regionalnog centra za životnu sredinu i Evropske komisije


U prvoj fazi planirane aktivnosti Projekta su implementirane u celosti Sve aktivnosti su ostvarene u planiranom roku, kao što sledi:

Ekološka radionica

Vođa Milica Čeperković (profesor biologije) radila je u Omladinskom Centru sa 30 učenika uzrasta od 13 godina, od oktobra 2004. godine do marta 2005. godine.

 • U prvoj fazi radili su na određivanju problema životne sredine u svetu, Srbiji i u Vrnjačkoj Banji i okolini.
 • U drugoj fazi individualna percepcija svakog učesnika je rezultirala u crtež i poruku
 • U trećoj fazi odrađen je odabir najkarakterističnijih radova i izrađena je skica za pamflet i plakat, skeniranje i grafički dizajn istih.
 • U četvrtoj fazi razrađivana su pitanja i stvoren je evalucioni upitnik
 • U petoj fazi mladi ekolozi su distribuirali pamflete i evalucione upitnike svim gledaocima predstave "Crvenkapa"
 • U Subotu, 22.10.2005. godine od 10h do 13h Centar za decu i omladinu organizovao je akciju čišćenja Lipovačke reke na potesu od JKP "Beli izvor" do restorana "Bela lađa". Dvadesetoro dece, vođa ekološke radionice Milica Čeperković i koordinator Valentina Krstić su skupljajući papire, plastične flaše, čaše i kese izazvali veliku reakciju prolaznika koji su išli u uobičajene nedeljne nabavke na pijacu. Svi su zastajkivali i komentarisali da zaista treba da bude čisto, i da su deca za svaku pohvalu. Deca, sva ponosna, na pitanje zasto ovo rade, odgovarali su: "Da nam Banja bude čistija i lepša i da pokažemo svima da ne treba da se bacaju otpaci bilo gde".

Dramska radionica

Vođa Nela Spasojević (profesor) radila je sa 20 dece, mladih glumaca uzrasta od 6 do 13 godina, od oktobra 2004. do marta 2005. godine.

 • Prvi korak - čitanje scenarija i odabir uloga
 • Drugi korak - dramske probe 2 puta nedeljno 4 meseca u Omladinskom Centru
 • Treći korak i finalne pripreme za nastup, 5 puta u trećoj nedelji marta u Starom Merkuru ispred scene i u kostimima
 • Generalna proba u Kongresnoj sali hotela Zvezda 21.03.2005. godine i snimanje predstave za izradu CD i VHS kaseta
 • Izvođenje premijere predstave "Crvenkapa" 22.03.2005. godine u velikoj kongresnoj sali hotela Zveѕda ispred 1100-1200 učenika i nastavnika Osnovne škole "Popinski borci". Predstavu su takođe gledali predstavnici lokalne zajednice: opštinski inspektor za ekologiju, komunalni inspektori, načelnik inspekcija, predstavnik partnera JKP "Beli izvor", upravnik Pošte, kao i predstavnici donatora REC (projektni menadžer Jelena Kiš i njen asistent)
 • Sledeću predstavu naši glumci su izveli za decu i vaspitače iz predškolske ustanove "Radost" u Kongresnoj sali vrnjačkog Termomineralnog kupatila. Nešto više od 200 dece i oko 15 vaspitača su pažljivo pratili predstavu i interaktivno učestvovali u njoj
 • 06.06.2005. godine predstava je izvedena u Trsteničkom pozorištu pred oko 400 dece osnovnih škola "Miodrag Čajetinac Čajka" i "Živadin Apostolović"
 • 15.06.2005. godine predstava Crvenkapa je gostovala u Osnovnoj školi "Čibukovački partizani" u Kraljevu. U prirodnom ambijentu školskog dvorišta oko 400 učenika nižih razreda pažljivo je pratilo predstavu i poruke o značaju očuvanja životne sredine
 • Centar za decu i omladinu je 21.10.2005. godine u okviru realizacije projekta "Jačanje svesti o značaju očuvanja životne sredine" gostovao u Užicu u OŠ Slobodan Sekulić. Mladi glumci su dva puta izveli predstavu "Crvenkapa", u 12h i u 13h, za učenike nižih razreda kako iz prve, tako i iz druge smene. Predstavu je odgledalo oko 400 đaka, a zadovoljstvo učenika i njihovih učitelja bilo je očigledno. Ekolozi su pre predstava podelili pamflete koje su deca razgledala i sačuvala. Školi, odnosno direktoru Rafajlu Jelisavčiću, poklonili smo CD i video kasetu predstave da bi mogli da je emituju i budućim generacijama.
 • Ekološka "Crvenkapa" je 07.11.2005. godine gostovala u pretškolskoj ustanovi "BAMBI" u Kragujevcu. Predstavu je pratilo oko 140 dece pedškolskih grupa na uzrastu od 4 do 6 godina, njihovi vaspitači, direktorka i predstavnica ACDI/VOCA Jelena Čolić, vođa ekološkog tima. Pamfleti su podeljeni svim prisutnim, a ustanovi smo poklonili video kasetu i DVD predstave. U znak zahvalnosti dobili smo uramljeni dečji crtež koji će nas podsećati na ovo nezaboravno gostovanje.
 • Po preporuci kraljevačkog opštinskog odeljenja za društvene delatnosti predstava je održana po drugi put u Kraljevu u OŠ "IV Kraljevački bataljon". U predivnom ambijentu novog amfiteatra mladi glumci su sa velikim zadovoljstvom glumili za svoje vršnjake. Izvedene su 2 predstave, prva u 12h za đake iz prve smene, a druga u 13.30h za učenike druge smene. Amfiteatar je bio prepun za obe predstave tako da je odgledalo više od 500 đaka nižih razreda. Svi učenici su predstavu pratili sa velikom pažnjom i aktivno učestvovali u njoj. Ustanovi smo poklonili DVD i video kasetu predstave, gledaocima podelili pamflete i evalucione upitnike koje će deca popuniti, a učitelji nam dostaviti za dalju analizu. Veoma smo zadovoljni toplim prijemom nastavnog osoblja i odličnom organizacijom direktorke Dušanke Marinković.
 • Predstava "Crvenkapa" je održana 05.12.2005 u Novom Sadu u OŠ "Jožef Atila". Mladi akteri su sa velikim zadovoljstvom glumili pred brojnom publikom nižih osnovaca u sportskoj dvorani ove škole. Predstava je odgledana sa velikom pažnjom što ukazuje da su deca zainteresovana za ovakve manifestacije i spremna da saslušaju i prihvate poruke o značaju očuvanja životne sredine. Ovom predstavom je završen ciklus gostovanja Omladinskog Centra u osnovnim školama širom Srbije.

Radionica dizajna i ostali

Vođa radionice dizajna Ivanka Milošević volonterski se uključila u realizaciju predstave. Ona je okupila mlade talentovane članove ove radionice i timski je radila na dizajniranju scena i maski, kao i svih dodatnih potrebnih kreacija za verodostojnije dočaravanje okruženja. Takođe, volonterski se uključila i Svetlana Trifunović, modni dizajner iz Vrnjačke Banje, koja je sašila kostime za glumce. Ivan Makojević, diplomac na muzičkoj akademiji je uradio muzičke aranžmane za predstavu, a Nela Spasojević je dodala dečje muzičke numere tako da je ovaj tim finalizovao sve prateće elemente da bi predastava zaista dočarala odnos čoveka i prirode i ispunila cilj - prenošenje poruka o značaju očuvanja životne sredine.

U realizaciji projekta imali smo dobru saradnju sa našim partnerima. Osnovna škola "Popinski borci" je pokazala veoma dobru saradnju. Direktorka Dragana Boćanin je organizovala animiranje nastavnika i učenika tako da su svi razredi od 1. do 8. došli da gledaju premijeru predstave. Takođe, nastavnici su bili veoma kooperativni i dobijene evolucione formulare podelili učenicima, skupili popunjene i dostavili direktorki od koje smo preuzeli iste radi dalje analize.
Drugi partner JKP "Beli izvor" pokazao je interesovanje za realizaciju našeg projekta. Direktor B. Šarčević nam je pomogao prilikom ustanovljavanja problema okruženja i dao nam je preporuke za uključivanje dece u neke zajedničke akcije kao što su pošumljavanje i čišćenje gubara.
Imali smo izuzetnu saradnju i razumevanje lokalnih firmi, tako da smo od Sspecijalne bolnice dobili dozvolu da besplatno koristimo prostor u "Starom Merkuru" za svakodnevno vežbanje glumaca, od hotela "Zvezda" dobili smo prostor - Kongresnu salu za izvođenje premijere besplatno. Takođe, u toku realizacije projekta informisali smo Opštinsku stručnu službu za ekologiju koja je pokazala razumevanje za naš rad. Takođe, smo svima poslali pozivnice za predstavu i dostavili propagandni materijal projekta.
U toku realizacije aktivnosti imali smo podršku i lokalnih medija. Vrnjačka radio televizija snimila je dve TV emisije, a izašla su i dva članka u Vrnjačkim novinama, gde smo dobili pozitivne kritike.

Produkti projekta

Pozorišna predstava "Crvenkapa i vuk" kao veoma interesantna bajka drži dečju pažnju na veoma visokom nivou. Ova bajka je izmenjena da bi uticala na svest dece i mladih i da bi podigla njihovu svest za očuvanje životnog okruženja. U toku cele predstave mladi akteri šalju jake poruke: Čuvajmo vode čiste!, Vodimo računa o drveću i šumama - ne secimo ih!, Vodimo računa o životinjama!, Ne bacajmo smeće i otpatke po parkovima, šumi i rekama!, Priroda nam vraća višestruko kada se dobro odnosimo prema njoj!.

Izvođenje predstave se odvija na tri scene - tamna i svetla strana šume, u bakinoj sobi i ispred bakine kuće. Glumci nose verodostojne kostime (2 vuka, lisica, 2 zeca, 3 leptira, medved, sova-sudija, crvenkapino odelo, lovačko odelo, odeća prirode, tužilac) koji doprinose da se kompletno dočara život u šumi i ponašanje nas ljudi u okruženju.

Odštampali smo 5.000 pamfleta i 600 plakata. Pamflet koristimo za prezentaciju projekta, a najvažnija njegova uloga je da održimo produžen uticaj na dečju svest posle predstave, jer sadrži jasne poruke sadržane u dečjim crtežima i porukama kako treba, a kako ne trebamo da se odnosimo prema prirodi. Do sada smo podelili 1.200 pamfleta svim gledaocima premijere. Plakat služi za informisanje javnosti o datumu i mestu održavanja predstave.

Predstava je snimljena. Angažovali smo stručnjaka da nam izradi mastere za VHS i DVD, i da umnoži 100 VHS kaseta i 150 CD-ova. Ove kopije ćemo distribuirati školama, vrtićima i dečjim televizijama širom Srbije. Primerke smo podelili učesnicima u predstavi - mladim glumcima i vođama dramske i ekološke sekcije, kao i dizajnerki scena. Takođe, primerke su dobili i naši partneri Osnovna škola "Popinski borci", JKP "Beli izvor", predškolska ustanova "Radost", Gimnazija, Opština, Kulturni centar, Turističko sportski centar, Specijalna bolnica i preduzeće Fontana.

Važno je da napomenemo da je i ova web prezentacija Omladinskog centra produkt ovog projekta i da je realizovana zahvaljujući finansijskoj podršci REC-a i Europe Aid-a.

Projekat koji je podržao REC je zaista veoma značajan jer je obuhvatio veliki broj dece u ulozi gledalaca. Predstavu je odgledalo oko 4000 učenika od kojih je, prema analizama upitnika, više od 90% odgovorilo da je ova predstava uticala na podizanje njihove svesti za očuvanje šivotnog okruženja. Takođe značajan uticaj imaju i brošure koje je dobio svaki gledalac. Brošure imaju produženo dejstvo jer ih deca odnose svojim kućama gde se njihovi najbliži upoznaju sa ciljevima projekta.
DVD i video kasete su distribuirane u svim školama gde smo gostovali i u mnogim drugim školama i vrtićima u drugim gradovima u Srbiji, kao i u nekim evropskim omladinskim organizacijama. To omogućava de se predstava stalno prikazuje novim generacijama i da dalje utiče na podizanju svesti dece o značaju očuvanja životne sredine.

Ukoliko želite da pogledate PowerPoint prezentaciju projekta kliknite ovde.

 
Baner