Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Obuka Uvod u web dizajn

El. pošta Štampa PDF

U?enici Gimnazije na obuciU?enici Gimnazije na obuciKurs je realizovan za dve grupe u?enika i to u dva dvodnevna termina po est kolskih ?asova. Predavanja su se odravala u ra?unarskom kabinetu Gimnazije u Vrnja?koj Banji. Kursu su u prvoj grupi prisustvovali u?enici Ugostiteljsko turisti?ke kole, a u drugoj Gimnazije iz Vrnja?ke Banje. Ukupno je bilo 18 u?enika.

Za obe grupe program rada je bio isti: Prvi dan obuke je odran, za prvu grupu, 9. a za drugu 16. marta. Posle upoznavanja i uvodnih napomena obra?ena je tema "Uvod u HTML". Drugi dan obuke je odran, za prvu grupu, 10. a za drugu 17. marta. Obra?ena je tema "Uvod u CSS".

U neformalnoj evaluaciji koja se sprovodila na kraju svakog dana u?esnici su navodili da je jedna od najve?ih vrednosti ovakve obuke to to obiluje prakti?nim idejama koje odmah mogu da se primene u praksi. Na isti na?in prezentacija sadraja je bila osveenje za sve jer je aktivirala u?esnike i iziskivala njihovu kreativnost. U?esnici su naj?e?e okarakterisali kurs kao inspirativan, koristan i interesantan. Svi u?esnici smatraju i slau se da je kurs dobro pripremljen. Tako?e smatraju da su sadraji prezentovani na zanimljiv na?in i da je adekvatno omogu?ena interakciju u?esnika i razmenu me?usobnih iskustava.

Obuka Uvod u web dizajn, decembar 2014. godine

Nastavljaju?i dobru saradnju sa Gimnazijom iz Vrnja?ke Banje 6. decembra 2014. godine odrana je jo jedna obuka, ovoga puta sa temom "UVOD U WEB DIZAJN - Izrada sajtova kori?enjem sistema za upravljanje sadrajem". Kurs je realizovan za jednu grupu u?enika Gimnazije iz Vrnja?ke Banje i to u jednom dnevnom terminu od est kolskih ?asova. Predavanje je odrano u ra?unarskom kabinetu Gimnazije u Vrnja?koj Banji. Ukupno je bilo prijavljeno 12 u?enika.

U neformalnoj evaluaciji koja je sprovedena na kraju dana u?esnici, kao i ranije, navode sli?ne kvalitete ovakve obuke - prakti?ne ideje, neposrednost predava?a, kao i same tehni?ke uslove u kabinetu Gimnazije.

 
Baner