Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

  • Povećaj veliÄŤinu teksta
  • Podrazumevana veliÄŤina teksta
  • Smanji veliÄŤinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Obuka u Vrnja?koj BanjiObuka u Vrnja?koj BanjiCentar za decu i omladinu Vrnja?ka Banja realizuje projekat koji je podržan od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Projekat "Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih devojaka i mladih žena iz urbanih i ruralnih podru?ja putem stru?nog osposobljavanja za rad (programiranje) na ra?unaru" se realizuje u Vrnja?koj Banji i Beogradu. Ciljna grupa projekta su mlade nezaposlene žene koje ?e, uz edukaciju koju ?e pro?i tokom ovog projekta, podi?i svoje stru?ne kompetencije za web programiranje i postati konkurentnije na tržištu radne snage.

Pripremne aktivnosti su realizovane tokom decembra 2016. i januara 2017. godine. U ovom periodu je uspostavljen kontakt sa filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje koje su pružile podrške prilikom informisanja korisnica. Tako?e informisanje je izvršeno i putem web i facebook stranice Centra za decu i omladinu. Zatim je izvršen izbor polaznica.

Predava?i su izradili autorske priru?nike za rad za 1. nivo obuke za nezaposlene devojke i žene web programiranja u HTML-u po kojima je izvršena dvomese?na obuka u trajanju od 40 ?asova. U Vrnja?koj Banji obuka je izvedena od 1. februara do 31. marta, a u Beogradu od 1. marta do 30. aprila 2017. godine.

Rezultat obuke su ste?ena znanja korisnica iz oblasti web programiranja u HTML-u koje ?e im podi?i kompetencije na tržištu rada i olakšati zapošljavanje ili samozapošljavanje.

U Vrnja?koj Banji obuku su poha?ale 22 korisnice, a do 1. aprila 17 polaznica je završilo dvomese?nu obuku Osnova web programiranja. 12 korisnica na osnovu prisustva od preko 75% dobile su sertifikate o uspešno završenoj obuci, a njih 5 su prisustvovale više od 60% termina i dobile sertifikate da su poha?ale obuku.

U Beogradu obuku je poha?alo 18 korisnica, a diplome ?e im biti naknadno dodeljene. U Vrnja?koj Banji drugi nivo obuke je nastavljen u martu sa manjim brojem korisnica, a u Beogradu drugi nivo obuke ?e se realizovati u periodu maj-jun 2017.

 
Baner