Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Svi smo za mlade

El. pošta Štampa PDF

Projekat "Svi smo za mlade"

Nosilac projekta: "Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja"

Finansijska podrška: Opština Vrnjačka Banja

Saradnici:

Gimnazija Vrnjačka BanjaUgostiteljsko turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja i Osnovna škola "Mladost" Vrnjci

Trajanje projekta: od aprila do oktobra 2023. godine

Cilj projekta „Svi smo za mlade” je da se doprinese unapređenju položaja mladih sa teritorije opštine Vrnjačka Banja kroz njihov lični i profesionalni razvoj i aktivno uključivanje u život lokalne zajednice.

Ostvarenje ciljeva se realizuje kroz sledeće aktivnosti:

- Istraživanjem o stanju i potrebama mladih u lokalnoj samoupravi, srednjim i osnovnim školama došli smo do podataka o razlozima pasivnosti mladih i njihovim potrebama za daljim razvojem znanja i veština.

- Pohađanjem radionica o planiranju prostora, zdravstvenoj prevenciji i inovacijama u poslovanju mladi će unaprediti svoja znanja i veštine što će im omogućiti da lakše dođu do zaposlenja i doprineti društvenom razvoju lokalne zajednice.

- Sticanjem veština za prepoznavanje problema i predlaganjem rešenja mladi će imati mogućnosti da učestvuju u izradi opštinskih dokumenata i javnim raspravama i zako direktno predstavljaju svoje interese i utiču na donošenje odluka i ishoda po pitanjima  koji se tiču mladih.

Ovakvim radom sa mladima doprinećemo njihovom osvešćivanju i podizanju lične i društvene odgovornosti i pokretanju akcija na korist lokalne zajednice.

Obuke su realizovane u Gimnaziji Vrnjačka Banja, Ugostiteljsko turističkoj školi sa domom učenika Vrnjačka Banja i Osnovnoj školi "Mladost" Vrnjci.

Radionice u Gimnaziji održane su sa učenicima 1., 2. i 3. razreda na temu "Veštine komuniciranja i nenasilno rešavanje sukoba" dana 15, 16. i 17.05.2023. god. Voditelji su bile sociolog Tatjana Radić Milutinović i trener za vršnjačku edukaciju i medijaciju, Valentina Krstić.

Arhitekta Marijana Štrbanović je za učenike 1. razreda UTŠ dana 16.05.2023. godine održala radionice na temu "Osnovni principi planiranja enterijera, eksterijera, okruženja i javnih prostora".

Dana 18.05.2023. u okviru časova preduzetništva realizovane su radionice sa učenicima 3. razreda UTŠ na temu "Inovacije u poslovanju i izrada biznis planova" pod vođstvom mr. ecc Valentine Krstić.

Kardiolg Dr Vanja Balšić 19.05.2023. godine održala je radionicu na temu "Faktori rizika za kardio vaskularne bolesti" učenicima 7. razreda iz Osnovne škole "Mladost" Vrnjci.

Izuzetno je značajno napomenuti da su sve radionice bile interaktivne odnosno participativne, učenici su diskutovali na teme koje su obrađivane, postavljali pitanja za sve nejasne pojmove i procese tako da su ishodi bili jako pozitivni.

Mladi su u junu mescu održali okrugli sto na temu problema mladih u lokalnoj zajednici. Zaključeno je da je najveći problem nemogućnosti zapošljavanja u struci i nedovoljna ponuda kulturnih sadržaja van turističke sezone.

Autor i menadžer projeta Valentina Krstić

Vrnjačke novine broj 190

 
Baner