Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character
Projekti

Predstava...Predstava...Van redovnih aktivnosti, uz pomo? raznih donatora, realizuju se posebni projekti:

Od juna do novembra 2004. godine realizovan je omladinski projekat "Izdavanje bicikala" finansiran od USAID preko ACDI/VOCA. Omladinski centar je od ACDI/VOCA dobio 10 biciklala za odrasle i 3 de?je bicikle koje Omladinski centar u saradnji sa Specijalnom bolnicom izdaje gostima. Ostvareni prihod se koristi za nabavku pribora za realizaciju kreativnih aktivnosti.

Od aprila 2004. do maja 2005. godine projekat UNESCO-a "Mali me?unarodni ilustovani bukvar" u saradnji sa Omladinskim centrom MJC Bazin iz Francuske (Nancy) i Omladinskim klubom iz Malija.

Od novembra 2004. do oktobra 2005. godine realizuje se projekat "Ja?anje svesti o zna?aju o?uvanja zdrave ivotne sredine" podran od me?unarodne organizacije Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe koji finansira Evropska komisija - Europe Aid. Vo?a dramske radionice Nela Spasojevi? radi sa 20 mladih glumaca ?lanova OC priprema i izvo?enje predstave u Vrnja?koj Banji, Kraljevu, Trsteniku, Kruevcu, Kragujevcu, Uicu, Rakoj i Novom Pazaru. Ivanka Miloevi? i ?lanovi radionice dizajna rade izradu kostima, vo?a ekoloke radionice Milica ?eperkovi? sa 30-tak mladih ekologa zadueni su za izradu pamfleta i plakata, a koordinator Valentina Krsti? zaduena je za celokupnu organizaciju, produkciju video kaseta i CD-a, predstave, distribuciju kolama i omladinskim organizacijama, ugovaranje predstava.

Od ACDI/VOCA odobrena nam je i oprema za realizaciju omladinskog projekta "Omladinska redakcija", gde se odvija novinarska radionica i radionica za grafi?ki dizajn. Plan je da 10-ak srednjokolaca obu?i za obradu fotografija u programu Adobe Photoshop i obradu zvuka u programu Soundforge kako bi nastavili sa izradom omladinskih novina sa bitnim i korisnim informacijama za decu i omladinu naeg grada.

Baner