Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Mali ilustrovani međunarodni bukvar

El. pošta Štampa PDF


Značaj Projekta

Cilj projekta je da se kreiraju ilustracije - crteži koje su radila deca u Francuskoj, Srbiji i Maliju. Ovaj projekat je organizovan da bi omogućio ostvarivanje nekoliko pojedinacnih ciljeva:

  • Da se omogući razmena iskustava između mladih vođa aktivnosti i dece iz različitih zemalja da bi se stvorile neke veze između njih
  • Da se stvori interesovanje za različite načine života svakog od učesnika
  • Da se podstaknu da razmišljaju kako da predstave svet u relaciji sa pojedinačnom kulturom (svaki crtež predstavlja reč, koja predstavlja pojedinačno slovo azbuke)
  • Da se dopusti vođama aktivnosti da se uklope između kulturnih i jezičkih barijera da bi izneli međunarodni projekat u uspešno ostvarenje

Organizacija Projekta

Menadžment - Projekat vodi Unesco Club Kuće kulture i mladih MJC Bazin, i vođe activinosti njihovog Zabavnog centra. Projekat se izvodi u nekoliko faza:

Odabir partnerskih omladinskih organizacija sa kojima će se raditi, a to su: Centar za decu i omladinu - Vrnjačka Banja, Srbija i Nova škola - Ezely, Mali.

Svaka zemlja dobija na raspolaganje sredstva za materijal i uključenje umetnika koji će pomagati vođi aktivnosti. Srbija će dobiti sredstva da plati prevodioca.

Deca će moći da rade ilustracije timski ili samostalno. U tom slučaju svaka će zemlja odabrati crteže koji ilustruju zadate reči.

Crteži će se prikupljati u Francuskoj. Zatim će biti umnoženi i prosleđeni svim timovima. Svaka komisija odabrana da prati projekat će samostalno organizovati prezentaciju svih crteža. Ova prezentacija će omogućiti “reakciju” iz svake zemlje u pismenoj formi. Ti komentari će biti pridruženi crtežima. Izrada skice (šeme) i publikovanje crteža će biti u nadležnosti Francuske komisije određene za menadžment.

Uveličavanje crteža će biti osnova za izložbu, koja će biti prikazana u sve tri zemlje. Rad će biti ulepšan slikama koje su napravljene u toku projekta. Čak šta više, svi ovi dokumenti će biti izloženi na Internetu.

 
Baner