Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Informati?ka olimpijada

E-mail Print PDF
There are no translations available.

U?esnici Informati?ke olimpijade ispred GimnazijeU?esnici Informati?ke olimpijade ispred GimnazijeU?enici osnovnih škola iz Raškog i Rasinskog okruga 12. maja u vrnja?koj Gimnazije odmeravali su svoje znanje iz informatike. Od ukupno 10 škola koje su u?estvovali na projektu, takmi?ilo se sedam ekipa sa po tri takmi?ara u programiranju WEB sajtova. Ovo takmi?enje organizovao je Centar za decu i omladinu Vrnja?ke Banje, a podržano je od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Tehni?ku podršku u organizaciiji takmi?enja je pružila Gimnazija Vrnja?ka Banja ustupanjem kabineta za informatiku za realizaciju takmi?enja. Informati?ko znanje u?enika koji su pristigli iz OŠ „Sutjeska“ iz Raške, OŠ “Nada Popovi?“ i „Dragomir Markovi?“ iz Kruševca, „Jovan Jovanovi? Zmaj“ iz Brusa, „Aca Aleksi?“ iz Aleksandrovca, „Živadin Apostolovi?“ iz Trstenika i Osnovne škole „Mladost“ iz Vrnja?ke Banje ocenjivao je i bodovao Vladimir Kraguljac, asistent informatike na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam. Asistentkinja na takmi?enju mu je bila Marina ?eperkovi?, profesor informatike u Gimnaziju. On je izrazio zadovoljstvo pokazanim znanjem u?esnika takmi?enja i naglasio da je informati?ko znanje zna?ajno ako ne za budu?i životni poziv mladih takmi?ara, a ono za neki dodatni posao ili hobi.

?etvrto mesto osvojila je OŠ „Mladost“ iz Vrnjaca osvojivši 23 boda, slede u?enici Osnovnih škola iz Kruševca, Brusa i Aleksandrovca. A evo i sastava i rezultata prvoplasiranih ekipa : tre?e mesto (42 poena) osvojili su Mina Milojevi?, Tadija Rogli? i Danilo Tomovi? iz OŠ „ Sutjeska“ iz Raške sa profesorkom Danijelom Milojevi?; drugo mesto (44 poena) pripalo je Luki Živkovi?u, ?or?u Mili?evi?u i Luki Paši?u sa profesorom Dušanom Živadinovi?em iz OŠ „Nada Popovi?“ iz Kruševca, a prva nagrada pripala je Trsteni?anima (51 poen) – Veljku ?or?evi?u, Aleksandru Simi?u i Mla?anu Simi?u ?iji je profesor Vladan ?oli? iz OŠ „Živadin Apostolovi?“.

Dodela diploma i nagrada uprili?ena je u pansionu „Vuk“ gde su takmi?ari sa svojim profesorima imali organizovan ru?ak, a tako?e su obezbedili i poklon vau?ere za nastavnika.

Nagrade (ra?unarska oprema i tableti) najboljim takmi?arima uru?ila je Valentina Krsti?, koordinatorka Centra za decu i omladinu koja je i najzaslužnija za uspešnu organizaciju Informati?ke olimpijade.Održan sastanak stru?nog tima za realizaciju projekta Informati?ka olimpijada

Centar za decu i omladinu iz Vrnja?ke Banje je dobio podršku od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za realizaciju projekta „Informati?ka olimpijada za u?enike osnovnih škola iz Raškog i Rasinskog okruga“

Nakon ostvarene komunikacije sa osnovnim školama iz Raškog i Rasinskog okruga dana 07. februara 2018. godine u Vrnja?koj Banji održan je sastanak stru?nog tima u prostorijama Centra za decu i omladinu. Sastanku su prisustvovali menadžer projekta Valentina Krsti?, stru?ni saradnik za oblast informatike Vladimir Kraguljac i profesori informatike iz osnovnih škola iz Tutina, Raške, Vrnja?ke Banje, Trstenika, Kruševca, Aleksandrovca i Brusa. Saradnici iz škola iz Novog Pazara i ?i?evca su bili opravdano odsutni.

Na samom po?etku prisutni u?esnici su se predstavili iz ?ega je ustanovljeno da imaju iskustva i postignute rezultate u radu sa u?enicima u predmetu informatika. Tako?e jasna je njihova motivacija i entuzijazam da na ?asovima dodatne nastave rade sa zainteresovanim u?enicima i doprinose za unapre?enje njihove digitalne pismenosti.

Manadžer projekta Valentina Krsti? je predstavila ciljeve, aktivnosti i o?ekivane rezultate projekta. Naime projekat podrazumeva da profesori informatike u svojim školama, na ?asovima dodatne nastave, zainteresovanim u?enicima od 5 do 8 razreda održe dvomese?nu obuku web dizajna u programskim jezicima html i CSS. Po tri najbolja u?enika ?e predstavljati svoju školu na takmi?enju Informati?ka olimpijada u Vrnja?koj Banji. Rezultat?e biti ste?ena znanja i ura?eni web sajtovi za svaku školu. Najboljim u?esnicima ?e biti dodeljene prigodne nagrade.

Detalje o samom programu rada i priru?niku za izvo?enje obuke predstavio je Vladimir Kraguljac, stru?ni asistent za IT i autor priru?nika. Vo?ena je i diskusija izme?u profesora radi usaglašavanja programa po kome ?e se vršiti obuka u?enika. Dogovoreno je da stru?ni asistent pošalje prilago?eni priru?nik svim profesorima a da se u školama obukom otpo?ne nakon raspusta. Tako?e ?e do tada biti odštampani plakati i poslati školama u cilju obaveštavanja u?enika iz svih razreda.

U okviru diskusije oko organizacije takmi?enja, na predlog profesora dogovoreno je da nagrade umesto školama budu namenjene u?enicima, tako da za svako osvojeno mesto se obezbede po tri nagrade za sve u?esnike ekipe. «Ovo je izuzetan primer humanosti profesora koji još jednom pokazuju da su zaista izabrali pravu profesiju» - rekla nam je Valentina Krsti?.

 
Banner