Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Finansijska edukacija

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Volonteri "Omladinskog centra" u Vrnja?koj Banji u?e o finansijama

Centar za decu i omladinu zahvaljuju?i dobroj saradnji sa UG "Centar za društveno ekonomski razvoj" iz Jagodine imao je ?ast da mladima Vrnja?ke Banje organizuje osnovnu obuku o fnansijama na temi "Dostizanje finansijske nezavisnosti".

Darko Dimitrijevi? održao je obuku u prostorijama "Centra za decu i omladinu" dana 02.06.2010. godine. U radionici je u?estvovalo 24 srednjoškolaca i 3 stru?na saradnika Omladinskog centra. CDER je ovu obuku realizovao u više od 20 gradova u Srbiji, a bazi?nu obuku sa temom "Dostizanje finansijske nezavisnosti" je prošlo preko 800 mladih.

Mladi iz Vrnja?ke Banje su imali priliku da se upoznaju sa osnovama finansijske pismenosti te saznaju nešto o osnovnim finansijskim pojmovima i proizvodima, da steknu nova znanja o hartijama od vrednosti, bankama i bankarskim proizvodima, dobrovoljnim penzijskim fondovima, osiguranju, itd. Mlade vrnj?ane je interesovalo kakvi su uslovi za dobijanje studentskih kredita, kako funkcioniše putno zdravstveno osiguranje, šta je berza i kako postati broker, osnovni principi rada dobrovoljnih penzijskih fondova.

Izvestan broj mladih je imao prilike da koristi neke od finansijskih proizvoda prisutnih na tržištu Srbije i izneo je svoja iskustva u vezi sa tim, tj. kako je došao do informacija o odre?enom finansijskom proizvodu, da li je taj konkretni finansijski proizvod doprineo poboljšanju ili pogoršanju njihove finansijske situacije, da li je zadovoljan nivoom znanja i informacija koje je dobio pre po?etka koriš?enja.

Par najaktivnijih i najzainteresovaniji mladih je ostao i posle završetka radionice i dodatnim pitanjima želeo da produbi svoja znanja i otkloni neke nedoumice koje ima o osnovnim finansijskim pojmovima i principima. Sa ovom obukom završen je ciklus obuka koji je sprovo?en od novembra 2009. godine širom Srbije.

 
Banner