Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Obuka Uvod u web dizajn

E-mail Print PDF
There are no translations available.

U?enici Gimnazije na obuciU?enici Gimnazije na obuciKurs je realizovan za dve grupe u?enika i to u dva dvodnevna termina po šest školskih ?asova. Predavanja su se održavala u ra?unarskom kabinetu Gimnazije u Vrnja?koj Banji. Kursu su u prvoj grupi prisustvovali u?enici Ugostiteljsko turisti?ke škole, a u drugoj Gimnazije iz Vrnja?ke Banje. Ukupno je bilo 18 u?enika.

Za obe grupe program rada je bio isti: Prvi dan obuke je održan, za prvu grupu, 9. a za drugu 16. marta. Posle upoznavanja i uvodnih napomena obra?ena je tema "Uvod u HTML". Drugi dan obuke je održan, za prvu grupu, 10. a za drugu 17. marta. Obra?ena je tema "Uvod u CSS".

U neformalnoj evaluaciji koja se sprovodila na kraju svakog dana u?esnici su navodili da je jedna od najve?ih vrednosti ovakve obuke to što obiluje prakti?nim idejama koje odmah mogu da se primene u praksi. Na isti na?in prezentacija sadržaja je bila osveženje za sve jer je aktivirala u?esnike i iziskivala njihovu kreativnost. U?esnici su naj?eš?e okarakterisali kurs kao inspirativan, koristan i interesantan. Svi u?esnici smatraju i slažu se da je kurs dobro pripremljen. Tako?e smatraju da su sadržaji prezentovani na zanimljiv na?in i da je adekvatno omogu?ena interakciju u?esnika i razmenu me?usobnih iskustava.

Obuka Uvod u web dizajn, decembar 2014. godine

Nastavljaju?i dobru saradnju sa Gimnazijom iz Vrnja?ke Banje 6. decembra 2014. godine održana je još jedna obuka, ovoga puta sa temom "UVOD U WEB DIZAJN - Izrada sajtova koriš?enjem sistema za upravljanje sadržajem". Kurs je realizovan za jednu grupu u?enika Gimnazije iz Vrnja?ke Banje i to u jednom dnevnom terminu od šest školskih ?asova. Predavanje je održano u ra?unarskom kabinetu Gimnazije u Vrnja?koj Banji. Ukupno je bilo prijavljeno 12 u?enika.

U neformalnoj evaluaciji koja je sprovedena na kraju dana u?esnici, kao i ranije, navode sli?ne kvalitete ovakve obuke - prakti?ne ideje, neposrednost predava?a, kao i same tehni?ke uslove u kabinetu Gimnazije.

 
Banner