Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Intersektorskom saradnjom do socijalnog uključivanja

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Projekat "Intersektorskom saradnjom do socijalnog uključivanja"

Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja u partnerstvu sa Zapadnobalkanskim institutom iz Beograda sprovodi projekat "Intersektorskom saradnjom do socijalnog uključivanja". Inicijativa je deo šireg projekta "Platforma za upravljanje javnim finansijama" koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) a finansira vlada Švedske. Projekat se realizuje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja i traje devet meseci u periodu od 15. oktobra. 2020. do 15. jula. 2021. godine.

Problem na koji odgovara ovaj projekat je rizik od socijalnog isključivanja dece osnovnoškolskog uzrasta. Probleme koje identifikuje ovaj projekat su potrebe učenika iz nižih razreda osnovnih škola za dodatnom podrškom u savladavanju gradiva, što ukoliko se ne reši može dosvesti do eventualnog preranog napuštanja školovanja. To nije problem samo jednog sektora tj. obrazovanja, već se smatra problemom cele zajednice, od škole, preko porodice, do Centra za socijalni rad, ustanova zdravstvene zaštite i lokalne uprave. Ovaj projekat nudi rešenje problema uvođenjem nove usluge "tutoringa" odnosno pomoć učenicima od strane tutora volontera i stručnjaka. Tutoring program promoviše jednake šanse za sve: timski rad, solidarnost, rad u paru, volontiranje.

Sveukupni cilj projekta je da doprinese razvoju intersektorskih usluga u zajednici koje odgovaraju na potrebe građana i građanki.

Specifični ciljevi su: a.) da se uspostavi intersektorska saradnja lokalnih institucija radi pilotiranja intersektorske usluge, b.) da se kroz inovativnu uslugu obezbedi podrška u učenju za 20-oro dece u riziku od socijalnog isključivanja i v.) da se kod učenika i učenica promoviše kultura volontiranja i solidarnosti

Aktivnosti koje će se sprovoditi u prvoj fazi su: uspostavljanje saradnje sa lokalnim akterima u cilju njihovog aktivnog uključivanja u projektu. Takođe, predviđa se izrada Protokola/sporazuma o intersektorskoj saradnji na nivou lokalne zajednice. Sledeća aktivnost je istraživanje u cilju ustanovljavanja trenutnog stanja i potreba korisnika za dodatnom uslugom "pomoći u učenju – tutoringa" koje će za rezultat imati tačne podatke o potencijalnim korisnicima i volonterima. Treća aktivnost je obuka volontera od strane mentora (lekara i/ili defektologa) i četvrta aktivnost je konkretan rad tutora sa korisnicima, po principu jedan na jedan, pružanje potrebne pomoći za savladavanje gradiva i drugih poteškoća u čitanju, izgovoru, računanju i pružanje psiho socijalne podrške. Tokom tutoringa mentori/tim lideri će pružati podršku volonterima /tutorima tokom celog individualnog rada sa učenicima, a po potrebi će se uključiti i u direktan rad sa korisnicima.

Projekat je započeo da se realizuje u drugoj polovini oktobra meseca. Projektom upravlja koordinator, magistar ekonomskih nauka Valentina Krstić, dok je asistent na projektu diplomirani defektolog - Ana Burmaz Zogović.

Na početku realizacije projekta odrađene su preliminarne aktivnosti u skladu sa planom. Upućeni su pozivi za saradnju na projektu svim osnovnim školama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kao i opis projekta gde je objašnjena njihova uloga i očekivani benefiti. Takođe upućeni su pozivi za saradnju i ostalim akterima iz sektora zdravstva, opštinske uprave, Centra za socijalni rad i udrženja građana koji su poslali saglasnosti za saradnju na projektu i ujedno odredili svoje predstavnike za rad - članove itersektorske radne grupe.

U novembru mesecu je realizovana aktivnost izrade upitnika, protokoli i metodologija istraživanja o trenutnm stanju i potrebama korisnika za dodatnom uslugom pomoći u učenju - tutoringa. Sve aktivnosti su izvodljive da se sprovode i on-line (intervjui sa fokus grupama i ostale aktivnosti istraživanja). Direktan rad u školama između volontera/tutora i učenika kome se pruža podrška za savladavanje školskog gradiva će biti izvođene u drugom polugodištu uz obavezno poštovanje mera zaštite od Kovid 19.

U prostorijama Centra za decu i omladinu, 11. januara, povodom realizacije projekta, održan je sastanak na kojem je predstavljen projekat kao i pojedinačne uloge svakog aktera i sektora. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, zdravstva, školstva i URDORA-a.

Prve intersektorske obuke su održane 12. januara 2021. u prostorijama URDOUR-a na kojima je prisustvovalo preko deset učesnika / predstavnika sektora zdravstva, lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, URDOUR-a, kao i predstavnici osnovnih škola i srednje škole.

Prvo predavanje održao je prof. dr sociologije Sreten Jelić kojim je obuhvatio ruralno siromaštvo, pojam i značaj intersektorske saradnje u raznim oblastima društvenog života, intersektorsku saradnju u istočnim i zapadnim zemljama, na različitim nivoima (međunarodni, državni, regionalni, lokani) kao i primenu intersektorske saradnje u cilju unapređenja kvaliteta usluga u sektoru obrazovanja.

Prof. mr Anđelija Roglić je detaljno predstavila "Tutoring program" koji je već uspešno sprovoden u opštini Raška. Profesorka je prisutne upoznala sa koracima u implementaciji programa, značajem uključivanja celokupne zajednice u cilju sprečavanja preranog napuštanja školovanja, a posebno se osvrnula na iskustva u osnovnim školama u Raškoj. Pored opisa programa profesorka je prezentovala potrebne instrumente za uspešno planiranje, sprovođenje i evaluaciju programa.

U Osnovnoj školi "Popinski borci" dana 4. februara 2021. održana je treća po redu obuka o intersektorskoj saradnji.

Mr Slavica Pavličević, profesorka na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu, održala je prezentacije na temu: Deca i porodice u riziku, Riziko faktori u Vrnjačkoj Banji i Značaj i izazovi rada sa marginalizovanom decom.

Na ovoj obuci o intersektorskoj saradnji i sprovođenju "Tutoring programa", intersektorski tim je definisao korake u sprovođenju programa podrške učenicima i učenicama u osnovnim školama u Opštini Vrnjačka Banja.

Koraci su definisani u Akcionom planu škola, a dogovoreno je da se sa samim programom "tutoringa" krene od 1. marta 2021. godine. Tokom meseca februara škole će preko svojih PP službi završiti identifikovanje dece kojima je potrebna dodatna podrška u učenju, a zatim će se raspisati konkurs za tutore/volontere koji će dobiti posebnu instruktažu pre rada sa dodeljenim detetom kome će pomoći u savladavanju gradiva, ali i boljoj socijalizaciji.

Projektni tim će administrativno i stručno podržati sve podaktivnosti i omogućiti kvalitetno praćenje sprovođenja "Tutoring programa" u osnovnim školama: "Bane Milenković" Novo Selo, "Mladost" Vrnjci i "Branko Radičević" Vraneši.

U dosadašnjim aktivnostima psihološko pedagoške - PP službe u osnovnim školama "Mladost" Vrnjci, "Bane Milenković" Novo Selo i "Branko Radičević" Vraneši mapirale su korisnike programa i prikupili sagasnost od roditelja, osnovna škola "Popinski Borci" mapirala je korisnike ali nije dobila saglasnost roditelja da njihova deca učestvuju u programu.


Intersektorska obuka - OŠ Popinski borci, Vrnjačka Banja


Intersektorska obuka - URDOUR, Vrnjačka Banja


Intersektorski sastanak - Omladinski centar


Datum 18.02.2021. U cilju angažovanja stručnih lica za realizaciju projekta "Intersektorskom saradnjom do socijalnog uključivanja" objavljujemo Javni poziv za dostavljanje ponuda za:

1. Jednog "Mentora/tim lidera tutora volontera" - Poziv i Aneks preuzmite ovde i ovde

2. Jednog Stručnjaka/eksperta za izradu "Protokola/sporazuma o intersektorskoj saradnji" Poziv i Aneks preuzmite ovde i ovde

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoju radnu biografiju CV, kratko motivaciono pismo i dokaz o školskoj spremi na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it najkasnije do 25.02.2021. godine do 17 časova. Za više informacija pozovite projektnog koordinatora Valentinu Krstić na mobilni telefon 069 80.11.533


"Intersektorskom saradnjom do socijalnog uključivanja"
sprovodi Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja u partnerstvu sa Zapadnobalkanskim institutom Beograd.
Inicijativa je deo šireg projekta "Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama" koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

 

 
Banner