Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character

Lokalni omladinski mediji

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Centar za decu i omladinu je realizovao projekat LOKALNI OMLADINSKI MEDIJI koji je odobren za finansiranje od BCIF-a i Ministarstva omladine i sporta.

Pre po?etka realizacije programa BCIF je za ?lanove redakcije organizovao obuku iz oblasti novinarstva. Tako?e je za potrebe realizacije projekta nabavljen fotoaparat, diktafon i kompjuter.

Projekat je trajao od decembra 2008. do septembra 2009. godine. U aktivan rad redakcije bilo je uklju?eno 10 ?lanova Omladinskog kluba Centra ?a decu i omladinu. Izdato je 7 brojeva Omladinskog biltena "Pogledaj me" i 25 radio emisija pod nazivom "Bum" koje su emitovane subotom u terminu od 18.00h do 18.30h na lokalnoj radio stanici "Vrnja?ka radio televizija".

Obra?ene su brojne teme koje se ti?u mladih, a novine su bile dostupne mladima naeg grada na 10 punktova gde su postavljene kutije: Gimnazija, Ugostiteljsko turisti?ka kola, Dom u?enika, Info centar Turisti?ke organizacije, Biblioteka, Omladinski centar i nekoliko najfrekventnijih kafi?a.

?lanovi omladinske redakcije: Damjana Savi?, Na?a Lukovi?, Nevena Delebdi?, Jelena Stojkovi?, Jelena Karovi?, Anja Bali?, Jovana Krsti?, Zdravko Spasi?, Milo Obradovi? kao i nekoliko povremenih saradnika iz Gimnazije i Ugostiteljsko tursti?ke kole.

 
Banner