Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Agro-biznis inkubator za inventivne studente poljoprivrede

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Realizovane aktivnosti projekta "Agro biznis inkubator za inventivne studente poljoprivrede"

Projekat "Agro biznis inkubator za inventivne studente poljoprivrede" je započeo sa realizacijom početkom septembra meseca 2019. godine kada je održan preliminarni sastanak projektnog tima u sastavu mr Valentina Krstić - menadžer projekta, prof dr Sreten Jelić - konsultant za sprovođenje istraživanja i dr Mersida Jandrić - predavač. Na ovom sastanku su definisane obaveze svakog člana i datumi za izvođenje projektnih aktivnosti (izrada promotivnih flajera i plakta, izvođenje predavanja na poljoprivrednim fakultetima i sprovođenje istraživanja). Tokom oktobra meseca održan je prvi sastanak projektnog tima, a zatim i postignuti su dogovori sa partnerima na projektu, Poljoprivrednim fakultetom u Kruševu i Visokom poljoprivredno-prehrambenom školom u Prokuplju za sprovođenje obuka i formiranje Agro-biznis inkubatora.

Dana 05.11.2019. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu stručni saradnik dr Mersida Jandrić studentima je održala obuku o osnovama preduzetništva i izradi biznis planova u oblasti poljoprivrede, a prof dr sa Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda, Zoran Rajić je održao predavanje o savremenim dostignućima/inovacijama u oblasti poljoprivrede. Iste obuke i predavanja su održane studentima Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju dana 13.11.2019. godine. Na obukama u Kruševcu je prisustvovalo 56 studenata, dok je u Prokuplju bilo prisutno oko četrdesetak studenata. Prilikom obuka i predavanja studenti su popunili Anketne upitnike koji će se uz stručnu podršku konsultanta prof dr Sretena Jelića analizirati i dati sliku stanja i potreba studenata poljoprivrede sa ovih fakulteta što će biti smernice za dalje unapređenje rada u cilju podizanja kompetencija studenata.

U nastavku projekta zainteresovani studenti će u Agro-biznis inkubatoru na svom fakultetu/školi razvijati svoje biznis ideje u nacrt biznis planove, dok će im njihovi mentori-koordinatori (prof dr Jelena Milanović u Kruševcu i prof dr Dragan Orović u Prokuplju) davati stručnu konsultativnu podršku za unapređivanje biznis plana. Na osnovu izrađenih biznis planova imaće priliku da ubuduće kod pojedinih donatora konkurišu za finansijska sredstva.

Ovaj projekat sprovodi Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja u partnerstvu sa Poljoprivrednim fakultetom iz Kruševca i Visokom poljoprivredno-prehrambenom školom iz Prokuplja, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pošte Srbije.

Valentina Krstić, menadžer projekta

 
Banner