Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character

Me?unarodna razmena mladih - Youth in action

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Centar za decu i omladinu i "Juventa"

Omladinci promoviu Srbiju i Banju

Centar za decu i omladinu u saradnji sa NVO "Juventa" iz apca omogu?io je svojim ?lanovima da u?estvuju u programu "Youth in action" koji finansira Evropska unija. U junu Bojana Ratkovi? bila je na treningu u Madridu, a tema kojij je trening bio posve?en je "Uticaj socijalnih mrea na razvoj interkulturalnog dijaloga mladih". Jasna Vidakovi? i Irina Jankovi? u?esnice su treninga u Madridu, od 8. do 16. jula i one su se sa omladincima iz dvanaest evropskih zemalja bavile temom "Trgovina ljudima i nasilje u porodici". Zahvaljuju?i razmeni, Sla?ana Popovi?, Dejan Ocokolji?, Milo Krsti?, Aleksandar Raki? i Julija Trajkovi? boravili su u Strugi u Makedoniji u julu mesecu. Mlade je okupila tema "Tradicionalni sport kao na?in kulturnog izraavanja".

Omladinci iz Vrnja?ke Banje promovisali su Srbiju i Vrnja?ku Banju na interkulturalnim ve?erima koje su organizovane na treninzima u paniji i Makedoniji.

- Ovi programi su osmiljeni da se mladi iz raznih evropskih zemalja kroz me?usobnu komunikaciju tokom rada i boravka upoznaju i razmene iskustva. Pored toga predstavljaju kulturna obeleja svojih zemalja i generalni imid ivota mladih. Svi omladinci, njih dvadesetak je do sada u?estvovalo u ovom programu, veoma su zadovoljni, evidentno su po povratku motivisaniji, irih vidika, a tako?e su uvebali i engleski jezik.

Zahvalila bih se Dijani Pukar koja mi je pomogla da izradim dva projekta za Omladinski centar i konkuriem za sredstva kod EU za program "Youth in action", rekla nam je Valentina Krsti?, koordinator Centra za decu i omladinu Vrnja?ka Banja.

Do kraja godine, omladinci iz Vrnja?ke Banje ?e putovati u Tursku, Bugarsku i Makedoniju.

Da pogledate publikaciju sa detaljnim informacijama o programu "Mladi u akciji" kliknite ovde (pdf, 11MB).


 
Banner