Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Kursevi i pomo? iz stranih jezika

El. pošta Štampa PDF
U Centru za decu i omladinu u okviru redovnih aktivnosti odvijaju se kursevi engleskog i francuskog jezika.

Vo?e su profesor engleskog jezika Boko Glav?i? i profesorka francuskog jezika Branislava Popovi?.

Grupe su podeljene prema uzrastu polaznika i prema nivou prethodnog znanja. Kao metoda rada koristi se radioni?arski pristup. Kroz play role dramatizuju se razne situacije iz ivota i to na stranom jeziku.

Ove radionice dosada je poha?alo vie od 300 ?lanova na uzrastu od 6 do 16 godina. Tako?e, za osnovce odrava se i pomo? za prevazilaenje nejasno?a iz engleskog i francuskog jezika za potrebe kole. Godinje se obi?no odri vie od 200 ?asova po grupi, a broj polaznika u grupama se kre?e od 3 do 8.

 
Baner