Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Radionica za dizajn

El. pošta Štampa PDF


Vo?a radionice je profesor razredne nastave i grafi?ki dizajner Ivanka Miloevi?.

Radionica funkcionie od samog po?etka rada Centra za decu i omladinu. Rad se odvija u grupama prema uzrastu polaznika i u zavisnosti od njihovih sposobnosti. Do sada je prolo vie od 120 korisnika, dece i mladih.

Radionica dizajna uzima aktivno u?e?e u pripremi pozorinih predstava u smislu dizajniranja scenografije i izrade kostima i maski. Deset ?lanova radionice dizajna pod vo?stvom njihovog animatora u?estvovalo je u Projektu "Mali me?unarodni ilustrovani bukvar" koji je ostvaren u saradnji sa MJC Bazin iz Francuske i kole iz Malija. Rezultat su crtei u kojima svako slovo azbuke ozna?ava neki pojam preko kog je svako dete na svoj na?in predstavilo kulturu i tradiciju svoje zemlje.

Tako?e, radovi dizajnera su izlagani na brojnim izlobama. Dizajneri su izlagali svoja dostignu?a na samostalnim tandovima na Berzi suvenira 2003., 2004. i 2005. godine gde su osvojili priznanja za najbolje ure?eni tand i to 3. mesto 2003., 2. mesto 2004., a 2005. su pohvaljeni i svrstani van konkurencije.

 
Baner