Ĺ tampa


Centar za decu i omladinu je od januara 2006. godine postao novi partner u Projektu "Živeti zajedno” De?je fondacije "Pestalozzi" ?ijim sprovo?enjem u Srbiji koordinira Centar za prava deteta iz Beograda.

Program interkultualnosti se paralelno i sinhronizovano realizuje u deset gradova: Niš, Kraljevo, Užice, Zaje?ar, Beograd, Požega, Knjaževac, Aleksinac, Novi Pazar i Vrnja?ka Banja.

Program "Živeti zajedno" ima za cilj da uklju?i mlade srednjoškolce i edukuje ih u vezi kulture tj. razumevanja i poštovanja svoje i tu?e kulture, identiteta, tolerancije.

Lokalni plan aktivnosti za Vrnja?ku Banju za 2006. godinu:

Od 16. februara do 2. marta osam omladinaca, ?lanova Centra za decu i omladinu, zajedno sa mladima iz Kraljeva i Beograda boravili su u De?jem selu Pestalozzi u Trogenu. Prilika da se živi i radi sa mladima iz drugih gradova, mladima iz Gruzije pod vo?stvom švajcarskih pedagoga je zaista nezaboravna i doprinosi sazrevanju i podizanju svesti mladih za poštovanje razli?itosti zbog boljeg kvaliteta života.
Prilikom boravka u?esnici su svakodnevno poha?ali interkulturalne radionice, pripremili radio emisiju o anti-rasizmu koja je emitovana na Švajcarskom radiju i družili se.
Tako?e su imali zadovoljstvo da upoznaju deo Švajcarske posetivši nekoliko gradova i muzeja u Sent Galenu, Cirihu, Vinterturu, Lucernu, prirodne lepote Rajninih vodopada, Bodenskog jezera...