Omladinska redakcija

Štampa

Projekat je osmislila grupa omladinaca članova Centra za decu i omladinu sa ciljem da pripreme i izdaju Omladinski list. Ovo su prve novine lokalnog karaktera namenjene mladima. Obrađivaće se razne teme iz kulturnog, obrazovnog, zabavnog i sportskog života mladih i sve sto može koristiti mladima.

Projekat se realizuje u saradnji sa Gimnazijom, Ugostiteljsko turističkom školom i Ekonomskim fakultetom iz Kragujevca, odsekom za turizam i ugostiteljstvo u Vrnjačkoj Banji.

Za realizaciju ovog projekta opremu smo dobili od donatora ACDI/VOCA i to računar Pentium IV, laserski štampač u boji, digitalni fotoaparat i digitlni diktafon.

Realizacija projekta: