Karnevalske kreativne radionice

Štampa

Karnevalske kreativne radioniceKarnevalske kreativne radioniceCentar za decu i omladinu Vrnja?ka Banja za najmla?e metane i turiste je organizovao radionice na de?jem igralitu u centralnom parku u okviru me?unarodnog vrnja?kog karnevala u periodu od 9. do 16. jula 2017. godine. Sponzor ove manifestacije je Eurobanka koja je pre nekoliko godina izvrila rekonstrkciju i opremanje igralita novim rekvizitima.

Likovne radionice su se odravale svakog dana tokom Vrnja?kog karnevala u terminu od 18.00 do 20.00 ?asova. Svakodnevno su na desetine dece, uz pomo? animatora, bojama prenosili svoje kreativne ideje i oslikavali karnevalske maske, koje su zatim koristili tokom de?je karnevalske povorke i u toku ostalih karnevalskih aktivnosti. Originalnost i kreativnost u samostalnom izraavanju je jako bitna za njihov razvoj i osamostaljivanje kako bi ubudu?e postali slobodne li?nosti koje ?e ceniti prave vrednosti i uspeti da maksimalno ostvare svoje talente i sposobnosti.

U okviru rada pojedina deca su spontano uspela da izraze svoje unutranje raspoloenje i zadovoljstvo to se jasno videlo na njihovim radovima. Smatramo da su ove aktivnosti odrane u prelepim vrnja?kim parkovima doprinele da se u?esnici opuste i uivaju rade?i u prirodnom okruenju i doive pravo zadovoljstvo rezultatima svog rada. Zadovoljni roditelji su izrazili elju da se ove korisne aktivnosti odvijaju i tokom cele letnje sezone.