Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Omladinski klub

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Sadnja jeleSadnja jele
Akcija na centruAkcija na centru
Ekološka akcijaEkološka akcija
?lanovi Omladinskog kluba su aktivni u svim sferama i svojim akcijama vrše uticaj na svoje vršnjake, roditelje i uopšte na celu javnost Vrnja?ke Banje.

Svake godine mladi aktivisti Omladinskog kluba obeležavaju 10. decembar - Me?unarodni dan ljudskih prava. U decembru 2006. godine posadili su jelu u parku kod izvora Slatina, 2007. godine delili su flajere sa porukama da je obaveza svakog pojedinca da se bori protiv siromaštva, 2008. godine gra?anima su delili flajere sa porukama da su razli?itosti bogatstvo, a 2009. godine delili kalendare za 2010. godinu sa porukom da je drugarstvo najve?a podrška.

Ekološke akcije

Svake godine obeležavamo 22. april. - Me?unarodni dan planete Zemlje. Akcije su razli?ite od deljenja promotivnog materijala po školama radi ja?anja svesti o zna?aju o?uvanja životne sredine, do ?iš?enja reka, potoka, Crkvenog brda, prostora oko škola, sadnje drve?a...

 
Banner